TPelectronics
START/ DEBUT TJENESTER / SERVICE Produkt/Product Om TPE/ info

 

 

Tuesday 4 March 2014

START/ DEBUT

 

Nytt mobil nummer: 97 87 58 07

Utvikling fra A til Å

Analog elektronikk, mikrokontroller, effekt styring, design av kapsling metall eller plastikk.

Utlegg med Eagle.

 

Kunde referense:

JAVASEA,ELKO, Electrolux,Elok+++.

 

 

 

 

 

TP ELECTRONICS - INDUSTRIVEI 3 - 2020 SKEDSMOKORSET - NORWAY
 TEL 90010048 - mailto:post@tpelectronics.no