TP electronics AS


JIGG


Vi kan raskt og priseffektivt lage små jigg for å teste eller programmere kretskort. Vårt mål er å lage enkelt jigg for å kunne teste uten å måtte bruke dyrt testarmatur.
Vi har noen få testarmaturer til lav pris etter behov. For mer avansert jigg henter vi bistand fra andre partnere.

Pad printer

JAVASEA produkt Dynamo regulator

Pad printer

JAVASEA produkt Dynamo regulatorHJEM