TP electronics AS


Kapsling bearbeiding


Vi har CNC som kan maskinere standard kapsling for display åpning og kutt for kontakt. Vi jobber med aluminium eller plastikk. Vi tegner i 2D med Eagle og henter plassering av deler fra utlegg. For mer avansert jobb kan vi tilby 3D tegning. Vi bruker i dag designspark.
Vi kan tilby tampon merking. Vi har en enkelt printer, se bilde for idé om muligheter.

Pad printer

JAVASEA produkt Dynamo regulator

Pad printer

JAVASEA produkt Dynamo regulator

Pad printer

Lage et front plate original og den duplikata

Pad printer

Fresing åpning i et aluminium boks.HJEM